Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego

Czasopismo "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" ukazuje się od 1968 r. (do 1973 r. pod nazwą "Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego"). Od początku posiada jasno określony profil tematyczny. Publikowane są w nim przede wszystkim teksty teologiczne i historyczno-teologiczne. Otwarte jest jednak na artykuły z pogranicza teologii i pokrewnych teologii dyscyplin naukowych. Są to głównie opracowania z zakresu filozofii, religioznawstwa, pedagogiki religii, psychologii religii, sztuki religijnej czy prawa kanonicznego.

Zawarte w tytule określenie "Śląsk Opolski" nie oznacza ograniczania się do autorów z tego regionu bądź tematyki regionalnej. Czasopismo od początku otwarte jest na autorów z innych ośrodków naukowych. Publikują w nim uczeni z całej Polski, jak i z zagranicy. Czasopismo zyskało na znaczeniu od 1994 r., kiedy stało się periodykiem uniwersyteckim. Wydawane jest bowiem przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z czasem umiędzynarodowiony został Komitet Naukowy czasopisma, a także pojawiły się w nim teksty w językach obcych.

Do 2015 r. ukazało się 35 tomów czasopisma, które publikowane było jako rocznik. Wymogi naukowe, zainteresowanie autorów i czytelników, jak również względy praktyczne oraz współczesne możliwości edytorskie, skłoniły jednak Redakcję do zmiany częstotliwości wydawania periodyku, który od 2016 r. ukazuje się dwa razy w roku (jako półrocznik).

Obok pierwotnej wersji papierowej niniejsze czasopismo jest również dostępne w następujących międzynarodowych bazach danych: Central Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus (IC).

 

Na liście czasopism punktowanych MNiSW "Studiom Teologiczno-Historycznym Śląska Opolskiego" przyznano 7 punktów.

ISSN 0137-3420                        e-ISSN 2391-937x

Wydawca: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
ul. kard. Kominka 1a, PL-45-032 Opole; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, PL-45-007 Opole

Zachęcamy do prenumeraty. Szczegóły można znaleźć tutaj

Redakcja

Informacje o redakcji

Więcej

Wydawca

Informacje o wydawcy.

Więcej

Dla autorów

Informacje dla autorów.

Więcej

O czasopiśmie

Informacje o czasopismie.

Więcej

Box PDF