Andrzej Szczepaniak

Pracownik Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w historii Śląska, Polski XIX i XX w., Rosji, religioznawstwie, prasoznawstwie i biografistyce. Ostatnio opublikował: Zapomniane Polenlieder. Niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej. Neue Polenlieder 1914–1915 (Warszawa 2011), Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929 (Opole 2015).

Box PDF