Bogusław Kochaniewicz

Dominikanin, prof. dr. hab., w latach 1999-2008 wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie, od 2008 kierownik Zakładu Teologii fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Główne dziedziny naukowej działalności: mariologia, antropologia teologiczna i teologia fundamentalna.

Box PDF