Procedury

W czasopiśmie obowiązują następujące procedury:

  • W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów naukowych (zapora ghostwriting) redakcja wymaga od autorów deklaracji, że nadesłany do druku tekst jest oryginalny i nie był dotąd nigdzie publikowany.
  • Każdy artykuł oceniany jest przez dwóch recenzentów, z których przynajmniej jeden jest spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  • Podstawowym warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zaprezentowanie w artykule wyników oryginalnych badań o charakterze teoretycznym, analitycznym, a także empirycznym.
  • Pisemna recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  • Deklaracja autora / Declaration of the Author: polski, english, deutsch
  • Formularz recenzji / Review form: polski, english, deutsch

Box PDF