Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY (EDITORIAL BOARD)

ks. Konrad Glombik (redaktor naczelny/editor in chief)
ks. Janusz Podzielny (sekretarz/secretary)

 

RADA NAUKOWA (ADVISORY BOARD)

ks. Andrzej Anderwald (Uniwersytet Opolski), Ladislav Csontos SI (Uniwersytet w Trnavie), bp Andrzej Czaja (Uniwersytet Opolski), ks. Tadeusz Dola – przewodniczący/chairman (Uniwersytet Opolski), ks. Michael Gabel (Uniwersytet w Erfurcie), ks. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Martin M. Lintner OSM (Wyższa Szkoła Filozofoczno-Teologiczna w Brixen/Bressanone), Elżbieta Osewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), Ctirad Vaclav Pospíšil OFM (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), ks. Józef Stala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), ks. Eberhard Schockenhoff (Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim), ks. Kazimierz Wolsza (Uniwersytet Opolski)

Box PDF